bOttisOta-3

Täysin korttipohjainen versio bottisodasta

Aluksi

Bottisota-3 on pelkästään pelikortteihin perustuva versio bottisodasta. Pelaamisen tarvitsee ainoastaan säännöt ja pari pakkaa normaaleja pelikortteja, joskin peliä voi helpottaa erillisillä korteilla olevat tiedot boteista ja pelikorttien merkitseminen.

Pelin aluksi jokainen valitsee tai arpoo botin itselleen. Botit aloittavat erillään, ja pelaajat toimivat vuorotellen. Viimeinen hengissä on voittaja. Pelin aloittaa pelin tekijä. Jos hän ei ole paikalla, pelipaikan omistaja. Jos omistaja ei ole paikalla, pelipakan omistaja. Jos häntäkään ei ole, se pelaaja, jolla on eniten konsonantteja sukunimessään ja etunimessään.

Huom: Minkäänlaista maastoa tai monimutkaista liikkumista ei ole. Ehkä lisäosassa (kortteja, jotka voi pelata maastoksi, mihin liikkuu).

Botit

Jokaisella botilla on korttimäärä, millä se aloittaa. Korttimäärä kuvaa botin kestoa ja vaihtelevuutta. Boteilla voi olla myös yksi tai useampi seuraavista ominaisuuksista sisäänrakennettuina, joista ainoastaan aseista on hyötyä useina kappaleina. Sisäänrakennettuja ominaisuuksia ei voi tuhota mitenkään, mutta ne voidaan deaktivoida joillain korteilla väliaikaisesti.

Extrasuoja: Botti voi vaihtaa jokaisen suojauskortin kerran. Vaihdetun kortin suojaus toimii vain, jos se toimisi normaalisti ilman mitään muita suojia, kuten suojakenttää tai ohjustentorjuntajärjestelmää.
Hidas: Botti on hidas, joten sen on hankala irtaantua mätöstä.
Häivekenttä: Botti voi puolustautua tykkejä ja ohjuksia vastaan millä tahansa kortilla.
Itsetuho: Botti tuhoutuessaan aiheuttaa kaikille boteille sen kanssa lähitaistelussa 6 korttia tuhoa, ja kaikkiin muihin botteihin 3 korttia (ensin vedetyt). Tämän voi aktivoida itsekin.
Kaahaaja: Botti ei voi jumittaa toisia lähitaisteluun, ja yrittää irtaantua aina oman vuoron alussa.
Megamättäjä: Botti voi käyttää kaikkia hyökkäyskortteja hyökkäykseen ja puolustukseen mätössä.
Megatykki: Botti voi ampua kerran vuoronsa aikana minkä tahansa hyökkäyskortin.
Miina: Jos botti yrittää irtaantua mätöstä ja joku ei päästä sitä, se voi tehdä välittömästi miinalla yhden hyökkäyksen (padalla) tätä takaa-ajajaa vastaan.
Mättöisku: Botti voi hyökätä lähitaistelukortilla.
Nopea: Botti on nopea, ja voi yleensä aina irtaantua lähitaistelusta. Hidas ja nopea kumoavat toisensa.
Ohjusalusta: Botti voi ampua yhden ohjuksen (pata) per alusta vuoronsa aikana.
Ohjustorjunta: Botti voi suojautua ohjuksia vastaan millä tahansa kortilla, ja kaikki lasketaan valteiksi.
Panssari X: Kohteella on puolustuksena aina vähintään tämä luku, vaikkei pelaisi korttia tai saisi kortilla pienemmän luvun.
Pommi: Kuten miina (eli käyttää patoja), mutta voidaan käyttää myös hyökkäykseen samassa lähitaistelussa olevaa vastaan.
Posahdus: Ase hyökkää myös kohteen kanssa lähitaistelussa olevien kimppuun samalla kortilla. Kaikkien on puolustauduttava erikseen.
Suojakenttä: Botti voi käyttää mitä tahansa kortteja puolustukseen.
Taistelija: Botti voi käyttää patoja ruutujen ohella mätössä hyökkäykseen ja torjuntaan.
Tykki: Botti voi ampua (ristin) kerran vuoronsa aikana.
Tähtäinjärjestelmä: Botti voi vaihtaa tykeillä ammutut kortit kerran.

Vaurio

Botit aloittavat yksikseen oman vuoron alussa jostain taistelualueelta täydellä korttivalikoimalla. Aina kun botti saa vauriota, se laskee käytössä olevien korttien määrää, ja kun ne menevät nollaan, botti tuhoutuu. Tuhoaja saa bonuksena korjata välittömästi yhden vauriota tai tehdä ilmaisen vaihdon (ks. vuoro).

Kun kortteja täydennetään vuoron lopussa, botilla ei voi olla enempää kortteja kuin sen kunto sallii. Myös asennetut järjestelmät lasketaan, ja niitä on poistettava tarpeen mukaan. Halutessa asennetut järjestelmät voidaan poistaa heti ensimmäisitäkin vaurioista, jos korttitilanne sitä vaatii.

Kortit

Kortit voidaan kuvata normaalilla pelikorttipakalla, jossa on kaikki 52 normaalia korttia ja 2 jokeria. Pakkoja on syytä olla enemmän kuin yksi.

Hyökkäyskortteja ovat kaikki padat, ristit ja ruudut luvulla 2-10. Muita kortteja ei voi koskaan käyttää hyökkäykseen (ellei niiden erikoisominaisuus ole hyökkäys), ja suoraan pakasta käännettynä ne ovat arvottomia hyökkäyksessä.

Puolustukseen voi käyttää mitä tahansa herttaa 2-10 tai samaa maata oleva yhtä suuri tai suurempi kortti. Kuvat ja jokerit eivät koskaan kelpaa puolustukseen, ellei niillä ole jotain erikoisvaikutusta.

10 ja ässä kelpaavat yleensä johonkin hetkelliseen efektiin, ja jätkä, kuningatar ja kuningas ovat jotain asennettavia lisäosia bottiin. Vääräntyyppistä korttia ei voi tietoisesti pelata!

Asennettavat systeemit voidaan asentaa heti kun halutaan, muttei kesken toisen toimintaa. Niitä ei voi ottaa takaisin käteen, mutta ne voi heittää pois kuten muutkin kortit vaihdossa. Asennetut lasketaan edelleen korttimaksimiin.

Padat (ohjukset, miinat, pommit)

Kaikki padat 2-10 voidaan ampua vastaavan tehoisena ohjuksena, jos botista löytyy ohjusalustoja.

10: Teho 10 uraanihöyryohjus tai teho 10 miina, jonka voi jättää ilman mitään sisäänrakennettua miinajärjestelmää.
Jätkä: Ohjusalusta (asennus).
Rouva: Tuplaohjusalusta (asennus).
Kuningas: Ohjustorjuntajärjestelmä (asennus).
Ässä: Megasähköohjus. Posahdusohjus, hyökkää pakan kahdella päällimmäisellä kortilla, jokaisen vaurioitetun on vaihdettava koko käsi ja asennetut systeemit. Voidaan ampua ilman ohjusalustaa.

Ristit (tykit)

Kaikki ristit 2-10 voidaan käyttää ampumiseen samalla teholla, kunhan botilla on tykkejä.

10: Teho 10 tarkkuuslaukaus tai kenttävirus. Yksikään kenttä ei toimi botin seuraavan vuoron alkuun asti (siis kaikki laitteet, joiden nimessä on kenttä, kuten suoja- tai häivekenttä).
Jätkä: Posahdustykki (asennus).Turbosarjapyssy
Rouva: Megatykki (asennus).Megagigapyssy
Kuningas: Tähtäinjärjestelmä (asennus).
Ässä: Savuverho. Pelattaessa bottiin ei voi osua botin seuraavan vuoron alkuun asti sen ollessa savun piilossa. Botti ei voi itsekään ampua tai mättää. Pelattava ennen puolustuksen pelaamista.

Ruutu (mättö)

Kaikki ruudut 2-10 voidaan käyttää mättöön samalla teholla, kunhan botilla riittää lähitaisteluhyökkäyksiä.

10: Teho 10 hyökkäys (sähköisku sensoreihin ) tai paniikkipoimutin. Botti telesiirtyy muista boteista sivuun, eli irtaantuu mahdollisesta lähitaistelusta välittömästi. Juuri tehty hyökkäys menee automaattisesti ohi. Käytettävä ennen puolustuksen pelaamista.
Jätkä: 1 mättöisku ja tartuntakoura. Jokaisella aiheutetulla vauriolla mättöiskuilla voi varastaa kohteelta yhden asennetun järjestelmän. Tämän järjestelmän voi välittömästi asentaa itselleen, muttei ole pakko (asennus).
Rouva: 1 mättöisku ja taistelija (asennus).
Kuningas: 1 mättöisku ja botista tulee nopea (asennus).
Ässä: Aktiivipanssari. Juuri saamansa mättöiskut osuvat myös iskijään, jonka on puolustauduttava siinä kuin kohteensa.

Hertta (puolustus)

Kaikki hertat 2-10 voidaan käyttää puolustukseen mitä tahansa hyökkäystä vastaan.

10: Puolustus tai itsetuho. Itsetuhon voi käyttää silloin kun se pitää heittää pois.
Jätkä: Extrasuoja ja hidas(asennus).
Rouva: Häivekenttä (asennus).
Kuningas: Suojakenttä (asennus).
Ässä: Korjauspakki. Botin korttitilanne korjaantuu yhdellä kortilla.

Jokerit (erikoista)

Jokereita on 2 per pakka. Jokeri voidaan joka käyttää uudelleenohjelmointiin, jolloin kaikki vaihtavat kaikki korttinsa (myös asennetut) (jos tehdään keskellä vuoroa, vain pelaamattomat kortit ja asennetut järjestelmät vaihdetaan, ja korttitäydennys tehdään vasta vuoron lopussa) tai bugina, jolloin mikä tahansa juuri pelattu kortti (paitsi jokeri) negatoidaan, mutta käyttäjä voi pelata heti uuden. Vaihtoehtoisesti joku asennettu systeemi voidaan tuhota.

Pelin kulku

Jokainen pelaaja vuorollaan tekee botillaan toimintonsa, ja sitten on myötäpäivään seuraavan vuoro toimia. Peliä jatketaan, kunnes kaikki ovat tuhoutuneet viimeistä lukuunottamatta. Jos botit tuhoutuvat itsetuhossa, itsetuhoutuja voittaa.

Peliä voidaan myös pelata useammalla botilla siten, että pelaajalla on käytössä esim. kolme bottia. Edellisen tuhouduttua pelaaja aloittaa uudella seuraavan vuoronsa alussa.

Vuoro

Vuoron aluksi pelaajan botti voi yrittää irtaantua lähitaistelusta, jos siinä on joidenkin muiden bottien kanssa. Irtaantuminen onnistuu, jos a) botti on nopeampi kuin mikään muu samassa lähitaistelussa oleva tai b) kaikki päästävät botin irtaantumaan. Jos joku yhtä nopea tai nopeampi haluaa pysyä perässä, botti ei voi irtaantua. Jokainen botti voi kuitenkin jumittaa mättöön vain yhden botin, eli sen on päästettävä kahden yrittäessä irtaantumista jompikumpi pakoon. Irtaantuva botti, jota seurataan (eli ei päästetä pakoon) voi hyökätä takaa-ajajan kimppuun välittömästi miinoilla ja pommeillaan. Jumitettu botti voi kuitenkin rynnätä uuden botin kimppuun, jolloin sitä jumittava voi joko jättäytyä taakse tai tulla mukaan samaan mättöön. Tämä päätös on kaikilla ennestään samassa mätössä olleilla.

Irtaantui botti tai ei, se voi seuraavaksi rynnätä lähitaisteluun jonkun botin kanssa. Kohdebotti voi tällöin ampua ryntääjää tykeillään ja ohjuksillaan normaalin vuorojärjestyksen välissä. Vain puolet aseista voidaan ampua (pyöristys ylös), eli jos botilla on yksi ohjusalusta ja yksi tykki, vain toisne voi ampua. Jos ryntääjä ei tuhoudu, se pääsee lähitaisteluun kohteensa kanssa. Jos ryntääjän perässä on botti, joka ei päästä sitä irtaantumaan, voi ryntäyksen kohde ampua kumpaa haluaa, ja posahdus-aseet osuvat molempiin.

Kun botti on tehny liikkumisensa (jos halusi), voi se seuraavaksi tehdä jonkin seuraavista toiminnoista:
aAmmu tykeillä ja ohjuksilla jotain bottia
bAmmu tykeillä ja hakkaa mättöiskuilla jotain bottia samassa lähitaistelussa
cVaihda haluamasi kortit

Ampuminen

Botti voi ampua haluamaansa kohteeseen kaikki tykkinsä ja ohjuksensa. Ohjuksia ei voi ampua samassa lähitaistelussa olevia botteja kohti. Jokaista tykkiä ja ohjusta varten pelaaja pelaa ködestään (tai pakastaan, ks. pakka) hyökkäyskortin. Hyökkäys tekee kohteeseen vauriota, jos sillä on yksikin tehoa, eikä kohde puolustaudu. Puolustautumiseen tarvitaan samaa maata oleva kortti, jonka arvo (2-10) on vähintään yhtä iso kuin hyökkäys, tai mikä tahansa hertta. Jotkut puolustusjärjestelmät vaikuttavat siihen, mitkä kortit kelpaavat. Jos puolustus epäonnistuu, kohde vaurioituu.

Lähitaistelu

Botti iskee jotain samassa lähitaistelussa olevaa bottia enintään mättöiskujensa ilmaisemalla määrällä, joita vastaan puolustaudutaan normaalisti. Samalla botti voi ampua kaikki tykkinsä johonkin samassa lähitaistelussa olevaan.

Korttien vaihto

Kaikki halutut kortit kädestä ja asennettuna voidaan heittää pois. Tilalle vedetään kortteja niin, että niitä on 5, ja sitten heitetään pois ylimääräiset, jos botin kunnon tai perusoletuksen mukaan se ei voi pitää useampia.

Pakka

Kaikki kortit vedetään pakasta, joka sekoitetaan riittävän usein. Jokainen pelaaja täyttää kätensä aina kenen tahansa pelaajan vuoron lopussa.

Aina kun pelaaja voisi pelata kortteja hyökätäkseen tai puolustautuakseen, sen sijaan, että kortti pelataan kädestä se voidaan pelata kääntämällä pakan päällimmäinen kortti. Tämän kortin teho on automaattisesti nolla jos se on väärää tyyppiä tai erikoiskortti (ässä tai kuva). Kortti, jonka teho on nolla ei tee mitään, vaikka olisi valttia.

Bottilista

Antibotti 3 korttia, 1 tykki (rynnäkkökivääri), 1 mättöisku (kenttälapio), heijastussuoja (kaikki toimineet puolustukseen käytetyt hyökkäyskortit hyökkäävät heti alkuperäisen hyökkääjän kimppuun), nopea

Egoisti 5 korttia, 1 mättöisku (bootsi), megamättäjä, 1 tykki (egotykki), hidas, egokenttä (vuoron lopussa ilmainen hyökkäys hyökkäyskortilla kaikkia samassa lähitaistelussa olevia vastaan)

Herhiläisbotti 5 korttia, 1 tykki (plasmagrillaaja), 2 ohjusalustaa (rakettipaketti), nopea, kaahaaja

Hämybotti 5 korttia, 1 tykki (laseri), 2 pommia (plasmapommi), nopea, häivekenttä, kaahaaja

Irrottelija 5 korttia, 3 mättöiskua (purenta), megamättäjä, 1 ohjusalusta, kaahaaja (pomppija)

Kakebotti 4 korttia, 2 mättöiskua (monokatana), megamättäjä, ohjustorjuntajärjestelmä, suojakenttä, puribionisti (ei voi asentaa mitään järjestelmiä)

Kärry 5 korttia, 2 tykkiä (polttolaserit), tähtäinjärjestelmä

Lammas 2 korttia, itsetuho (8/4 kortilla), kaahaaja

Lekuri 5 korttia, 2 mättöiskua (moottorisaha), taistelija, 2 tykkiä (kirurgilaserit), panssari 2

Lentolehmä 4 korttia, 3 tykkiä (happoruisku), hidas, extrasuoja, 1 mättöisku (puskenta)

Murskaaja 5 korttia, 1 posahdus-megatykki (megamörssäri), 1 tykki (laseri), hidas, panssari 4

Parabotti 2 korttia, 1 tykki (pulssilaseri), bottivaltaus (selitetään joskus), panssari 6

Paroni 4 korttia, 2 tykkiä (konetykit), 1 pommi (napalmi), nopea, kaahaaja, tähtäinjärjestelmä

Pasifisti 5 korttia, 4 mättöiskua (flierit, propaganda), taistelija, demilitarisointikenttä (lähitaistelussa pasifistin kanssa olevat eivät voi ampua tykkejä ja ohjuksia ennenkuin onnistuvat irtaantumaan)

Pora 5 korttia, 4 mättöiskua (pora), taistelija, 1 tykki (plasmaheitin), nopea

Ruostuttaja 5 korttia, 1 mättöisku (leka), megamättäjä, 2 tykkiä (ruostepyssy, jokainen vaurio pakottaa yhden asennetun osan poistamisen), panssari 2

Rynnäkkökameli 4 korttia, 2 tykkiä (konekiväärit), 1 ohjusalusta (singot), 1 miina (liukumiina), 1 mättöisku (purenta), panssari 3

Sadonkorjaaja 5 korttia, 2 mättöiskua (viikate), megamättäjä, 1 tykki (EMP-sädetin, välittömästi ampumisen alkaessa kohteen on vaihdettava arvottu kortti kädestä), hidas, superkenttä (suojakenttä, jolla kaikki maat ovat valtteja), extrasuoja, panssari 3, herkkä (hajoaa yhteenkin vaurioon ellei välittömästi korjaa itseään)

Siivuri 5 korttia, 2 mättöiskua (siivous, jokaisella vauriolla voi varastaa yhden asennetun kortin tai arvotun kortin kädestä), taistelija, 1 tykki (saippuaruiskut), panssari 4

Skitsodroidi 4 korttia, skitso (vedetään kortti pakan päältä vuoron alussa, hyökkäyskortti (tehomylly): nopea, 3 mättöiskua (siipirattaat ja silppuri), 1 yliäänitykki, muu kortti (mietiskelijä): hidas, suojakenttä, 2 ohjusalustaa, 1 mättöisku (korvapuusti))

Teekuppi 5 korttia, 2 tykkiä (viherlaseri, vaurioitetun kohteen on heitettävä kaikki kortit kädestä menemään), nopea

Telaprätkä 5 korttia, 2 tykkiä (konetykistö), 1 ohjusalusta (rakettisiilo)

T.O.M.M.I 5 korttia, 2 tykkiä (ionitykki), 1 ohjusalusta, 1 miina, hidas, panssari 3

Torkkubotti 5 korttia, 3 tykkiä (rankka kuitti), 3 mättöiskua (virne), lahjoittaja (voi kierroksen lopuksi lahjoittaa yhden kortin kädestään jollekin, jonka on pakko ottaa se vastaan ja heittää joku muu kortti menemään, jos käsi on valmiiksi täysi), torkkuja (kierroksen aluksi paljastetaan pakan päällimmäinen kortti, ja kuvalla tai jokerilla torkkubotti ei voi tehdä mitään tällä kierroksella)

Tynnyri 4 korttia, 4 tykkiä (hernepyssy,liekinheittimet), itsetuho

Vinkubotti 5 korttia, 1 mättöisku (potkinta,hyökkää myös itsensä kimppuun), taistelija, vinkukohina (hyökkää yhdellä hyökkäyskortilla kaikkien kimppuun automaattisesti joka vuoron alussa)


Bottisota-3 (c) Kalle Marjola 1996. All rights reserved.