bOttisOta-3

Yhteenveto ominaisuuksista ja korteista hyvin tiivistettynä

Extrasuoja: Botti voi vaihtaa jokaisen suojauskortin kerran. Vaihdetun kortin suojaus toimii vain, jos se toimisi normaalisti ilman mitään muita suojia, kuten suojakenttää tai ohjustentorjuntajärjestelmää.
Hidas: Botti on hidas, joten sen on hankala irtaantua mätöstä.
Häivekenttä: Botti voi puolustautua tykkejä ja ohjuksia vastaan millä tahansa kortilla.
Itsetuho: Botti tuhoutuessaan aiheuttaa kaikille boteille sen kanssa lähitaistelussa 6 korttia tuhoa, ja kaikkiin muihin botteihin 3 korttia (ensin vedetyt). Tämän voi aktivoida itsekin.
Kaahaaja: Botti ei voi jumittaa toisia lähitaisteluun, ja yrittää irtaantua aina oman vuoron alussa.
Megamättäjä: Botti voi käyttää kaikkia hyökkäyskortteja hyökkäykseen ja puolustukseen mätössä.
Megatykki: Botti voi ampua kerran vuoronsa aikana minkä tahansa hyökkäyskortin.
Miina: Jos botti yrittää irtaantua mätöstä ja joku ei päästä sitä, se voi tehdä välittömästi miinalla yhden hyökkäyksen (padalla) tätä takaa-ajajaa vastaan.
Mättöisku: Botti voi hyökätä lähitaistelukortilla.
Nopea: Botti on nopea, ja voi yleensä aina irtaantua lähitaistelusta. Hidas ja nopea kumoavat toisensa.
Ohjusalusta: Botti voi ampua yhden ohjuksen (pata) per alusta vuoronsa aikana.
Ohjustorjunta: Botti voi suojautua ohjuksia vastaan millä tahansa kortilla, ja kaikki lasketaan valteiksi.
Panssari X: Kohteella on puolustuksena aina vähintään tämä luku, vaikkei pelaisi korttia tai saisi kortilla pienemmän luvun.
Pommi: Kuten miina (eli käyttää patoja), mutta voidaan käyttää myös hyökkäykseen samassa lähitaistelussa olevaa vastaan.
Posahdus: Ase hyökkää myös kohteen kanssa lähitaistelussa olevien kimppuun samalla kortilla. Kaikkien on puolustauduttava erikseen.
Suojakenttä: Botti voi käyttää mitä tahansa kortteja puolustukseen.
Taistelija: Botti voi käyttää patoja ruutujen ohella mätössä hyökkäykseen ja torjuntaan.
Tykki: Botti voi ampua (ristin) kerran vuoronsa aikana.
Tähtäinjärjestelmä: Botti voi vaihtaa tykeillä ammutut kortit kerran.

Risti (tykit)

10: Teho 10 tarkkuuslaukaus tai kenttävirus. Yksikään kenttä ei toimi botin seuraavan vuoron alkuun asti (siis kaikki laitteet, joiden nimessä on kenttä, kuten suoja- tai häivekenttä).
Jätkä: Posahdustykki (asennus).
Rouva: Megatykki (asennus).
Kuningas: Tähtäinjärjestelmä (asennus).
Ässä: Savuverho. Pelattaessa bottiin ei voi osua botin seuraavan vuoron alkuun asti sen ollessa savun piilossa. Botti ei voi itsekään hyökätä. Pelattava ennen puolustuksen pelaamista.

Ruutu (mättö)

10: Teho 10 sähköisku sensoreihin tai paniikkipoimutin. Botti telesiirtyy muista boteista sivuun, eli irtaantuu mahdollisesta lähitaistelusta välittömästi. Juuri tehty hyökkäys menee automaattisesti ohi. Käytettävä ennen puolustuksen pelaamista.
Jätkä: 1 mättöisku ja tartuntakoura. Jokaisella aiheutetulla vauriolla mättöiskuilla voi varastaa kohteelta yhden asennetun järjestelmän. Tämän järjestelmän voi välittömästi asentaa itselleen, muttei ole pakko (asennus).
Rouva: 1 mättöisku ja taistelija (asennus).
Kuningas: 1 mättöisku ja botista tulee nopea (asennus).
Ässä: Aktiivipanssari. Juuri saamansa mättöiskut osuvat myös iskijään, jonka on puolustauduttava siinä kuin kohteensa.

Pata (ohjukset, miinat, pommit)

10: Teho 10 uraanihöyryohjus tai teho 10 miina, jonka voi jättää ilman mitään sisäänrakennettua miinajärjestelmää.
Jätkä: Ohjusalusta (asennus).
Rouva: Tuplaohjusalusta (asennus).
Kuningas: Ohjustorjuntajärjestelmä (asennus).
Ässä: Megasähköohjus. Posahdusohjus, hyökkää pakan kahdella päällimmäisellä kortilla, jokaisen vaurioitetun on vaihdettava koko käsi ja asennetut systeemit. Voidaan ampua ilman ohjusalustaa.

Hertta (puolustus)

10: Puolustus tai itsetuho. Itsetuhon voi käyttää silloin kun se pitää heittää pois.
Jätkä: Extrasuoja ja hidas(asennus).
Rouva: Häivekenttä (asennus).
Kuningas: Suojakenttä (asennus).
Ässä: Korjauspakki. Botin korttitilanne korjaantuu yhdellä kortilla.

Jokeri (erikoista)

Uudelleenohjelmointi: kaikki vaihtavat kaikki korttinsa (myös asennetut) - jos tehdään keskellä vuoroa, vain pelaamattomat kortit ja asennetut järjestelmät vaihdetaan, ja korttitäydennys tehdään vasta vuoron lopussa
Bugi: mikä tahansa juuri pelattu kortti (paitsi jokeri) negatoituu, mutta käyttäjä voi pelata heti uuden. Vaihtoehtoisesti joku asennettu systeemi voidaan tuhota.


Bottisota-3 (c) Kalle Marjola 1996. All rights reserved.