Alter Ego - the non-collectible card game

2. painos

tunnetaan myös nimellä AE-peli

Yleistä

Pelin idea

AE-pelissä on tarkoitus voittaa. Ja voittaminen tarkoittaa sitä, että pitää saavuttaa voittotavoite ennenkuin muut sen tekevät.

AE-pelissä jokainen pelaaja pöytää aktiiveja, eli AE-aktiiveja, ja yrittää kerätä näille aktiiveille vaikutusvaltaa. Pelaaja siis esittää aktiiveillaan jotain ryhmittymää, joka yrittää hallita AE:ta. Se pelaaja, joka saa ensin pöytäämilleen aktiiveille tarpeeksi vaikutusvaltaa, voittaa.

Pelipakka ja aktiivipakka

AE-peliä pelataan kahdesta yhteisestä pakasta, pelipakasta ja aktiivipakasta. Jos jompikumpi pakka loppuu, sen poistopakka sekoitetaan uudeksi pakaksi. Poistopakkaa ei saa sekoittaa takaisin pelipakkaan ennenkuin se loppuu tai joku kortti erikseen käskee.

Pelipakassa on kahdenlaisia kortteja:

 • Tapahtumat ovat satunnaisia peli-iltoja, 'coneja, leffaexcuja tai muita tapahtumia, jotka aiheuttavat stressiä tapahtumista vastaaville. Vaihtoehtoisesti tapahtumat ovat vain yhteen tai pariin aktiiviin kohdistettuja hetkellisiä vastoin- tai myötäkäymisiä. Yleensä tapahtumat välittömästi pelaamisen jälkeen siirretään poistopakkaan.
 • Aktiviteetit ovat aktiiveille kohdistuvia vapaa-aikaa vieviä toimintoja, jotka samalla myös yleensä lisäävät vaikutusvaltaa. Yleisiä aktiviteettejä AE:ssa on esimerkiksi erilaisten pelien johtaminen tai sosiaaliset relaatiot.
Aktiivipakassa on vain yhdenlaisia kortteja:
 • Aktiivit ovat AE-aktiiveja, jotka taistelevat ahdistusta ja vapaa-ajan loppumista vastaan työtehtävien ja roolipelikampanjoiden puristuksessa, keräten samalla vaikutusvaltaa AE:n piirissä. Tarkemmat selitykset aktiiveista on alla.
Pelipakkaa ja aktiivipakkaa ei koskaan sekoita keskenään! Kaikki nostot tapahtuvat pelipakasta ellei toisin sanota.
Säännöt: Kalle Marjola
  AE-pelin 2. version alfa-versio 0.1
  Katso myös korttilista
Pelin isukki: Tommi Nirha
Ideointi: Alter Egon sisäpiiri

Pelitarvikkeet

  AE-pelin pelaamiseen tarvitaan pelipakka, joukko jonkinmoisia pelimerkkejä (kuusitahoiset nopat mainioita) sekä kaksi tai useampi herkkäuskoinen hölmö pelaajiksi.

Pelin Kulku

  AE-peliä pelataan vuoro kerrallaan: se pelaaja, jonka vuoro on meneillään, tekee toimintansa, ja saatuaan vuoronsa päätökseen, on seuraavan pelaajan vuoro toimia.

  Peli kulkee näin myötäpäivään, kunnes joku saavuttaa voittotavoitteen, eli riittävän määrän vaikutusvaltaa aktiiveilleen.

  Peli loppuu välittömästi kunhan jonkun pelaajan aktiiveilla on yhteensä 10 vaikutusvaltaa jonkun kierroksen lopussa. Tasapelitilanteessa peli jatkuu kunnes vain yhdellä on voittotavoite.

  Peli loppuu viimeistään vuosikokoukseen. Tällöin peli loppuu välittömästi ja se pelaaja, jolla on eniten vaikutusvaltaa juuri sillä hetkellä, voittaa. Tässä tapauksessa (ja vain tässä) poissa pelistä ja/tai burn-outissa olevien aktiivien vaikutusvalta lasketaan, mutta jaettuna kahdella (ei pyöristystä).

  Jos jossain vaiheessa jompi kumpi pakka loppuu (itse asiassa pelipakka ei voi koskaan loppua, johtuen parista erikoiskortista), poistopakka sekoitetaan uudeksi pakaksi.

Pelin alku

  Molemmat pakat sekoitetaan ja jokaiselle pelaajalle jaetaan aktiivipakasta kaksi aktiivia ja pelipakasta 3 korttia. Jos pelaaja saa 'vältiön tapahtuma'-kortin aloituskäteen, se sekoitetaan takaisin pakkaan ja otetaan uusi kortti tilalle.

  Pelin aloittaa Tommi tai Kalle, riippuen siitä, kumpi on tuonut korttipakan paikalle. Jos kumpikaan ei ole tuonut, he päättävät sulassa sovussa kumpi aloittaa. Jos kumpikaan ei ole pelaamassa, pelin aloittaa AE:n puhis. Jos puhiskaan ei ole pelaamassa, pelin aloittaa vanhin pelaaja.

  Aluksi jokainen pelaaja pöytää yhden aktiivin, alkean pelin aloittajasta, ja vasta tämän jälkeen alkaa itse peli.

Pelaajan vuoro

1. Lähde maalle

Kun aivan vuoron alussa olevat tapahtumat on käsitelty (yleensä pelissä poissa olleet ektiivit palaavat peliin jne.), pelaaja voi lähettää kaikki haluamansa aktiivit maalle. Tällöin aktiivi poistetaan pelistä (käännä sivuttain) seuraavaan kierrokseen asti, mutta hänen ahdistuksensa laskee nopeammin, jos hän on burn-outissa. Jos aktiivi oli valmiiksi maalla kierroksen alussa ja pelaaja haluaa tämän pysyvän siellä, aktiiviin ei voi tässä välissä pelata mitään tapahtumia.

2. Nosta kortteja

Pelaaja nostaa 2 korttia pelipakasta tai yhden kortin aktiivipakasta, aivan miten itse haluaa. Jotkut erikoiskortit voivat muuttaa tätä lukumäärää. Jos nostettu kortti on välitön tapahtuma se pelataan heti kun se vedettiin, mutta tilalle ei vedetä uutta korttia.

3. Pelaa kortteja

Pelaaja voi pöydätä yhden aktiivin lisää sekä pelata kädestään haluamansa määrän aktiviteetteja jo pöydässä oleville aktiiveille. Lisäksi tapahtumia voi pelata, jos niin haluaa.

Vaiheen järjestys on täysin vapaa. Pelaaja voi esimerkiksi ensin pelata jonkun tapahtuman, sitten uuden aktiivin ja lopuksi jollekin aktiiville aktiviteetin.

Eri korttityypit selitetään tarkemmin myöhemmin, mutta yleisesti aktiviteetteja voi pelata kenelle tahansa aktiiville, jolla on vielä vapaa-aikaa, ja tapahtumia koska tahansa, ellei tapahtuma toisin kerro.

4. Käsittele ahdistus

Kaikki tekeminen yleensä ahdistaa aktiiveita, ja liian nopea tahti voi johtaa burn-outtiin. Onneksi ahdistus myös normaalisti heikkenee ajan kuluessa, ellei aktiivin tilanne ole päässyt liian pahaksi...

Vuoron lopussa jokaisen pelaajan kontrolloiman aktiivin ahdistuspisteet muuttuvat:

 • Pois pelistä (esim. maalla) ja burn-outissa oleva aktiivi menettää kaksi ahdistusta
 • Pois pelistä muttei burn-outissa olevan aktiivin ahdistus ei muutu.
 • Pelissä oleva aktiivi menettää yhden ahdistuspisteen, paitsi..
 • Jos aktiivilla ei ole yhtään aktiviteettiä eikä hän ole burn-outissa, saa hän yhden ahdistusta lisää!
Jos aktiivi on burn-outissa tämän vaiheen lopussa ja omaa yli yhden aktiviteetin, aktiivi lopettaa yhden satunnaisen aktiviteetin ja se heitetään poistopakkaan. Mahdolliset vaikutukset ahdistukseen lisätään välittömästi.

5. Tasaa käsi

Jos pelaajalla on oman vuoron lopussa yli 5 korttia kädessä, hänen on valittava ja heitettävä pois niin monta, että jäljelle jää vain viisi (on poikkeuksia, joilloin tämä määrä voi muuttua).

Vuoro

Pelaajan vuoro jakautuu 5 vaiheeseen, jotka kaikki on käytävä läpi:
 1. Lähetä aktiivejasi maalle
 2. Nosta kortteja (2 pelipakasta tai 1 aktiivipakasta)
 3. Pelaa kortteja kädestä
 4. Käsittele aktiiveiden ahdistus
 5. Tasaa käsi

Aktiivit

Yleistä

Aktiivit ovat AE-pelin tärkein elementti, sillä heillä hallitaan Alter Egoa. Pelaajan on pöydättävä tarpeeksi monta aktiivia ja saatava näille vaikutusvaltaa voittaakseen pelin.

Jos pelaaja pöytää sellaisen aktiivin, joka sattuu olemaan mukana samassa pelissä, saa tämä henkilö (ei siis pöytääjä vaan pöydätty) välittömästi vetää yhden kortin pelipakasta.

Vapaa-aika

Jokaisella aktiivilla on tietty määrä vapaa-aikaa, mitä hän voi uhrata erilaisille aktiviteeteille. Tämä vapaa-aika on aktiiveiden tärkein resurssi sillä vain erilaisilla aktiviteeteillä saa kerättyä vaikutusvaltaa.

Lisäksi käytössä olevan vapaa-ajan määrä kertoo, kuinka nopeasti aktiivi selviää ahdistuksesta. Aktiivit ilman mitään aktiviteettiä ahdistuvat, ja heidän on pakko löytää jotain tekemistä!

Vaikutusvalta

Pelin voittamiseen on vain yksi keino: kerää tarpeeksi vaikutusvaltaa. Ja aktiivit saavat vaikutusvaltaa aktivitiiteillä.

Jokaisella aktiviteetillä on joku määrä vaikutusvaltaa, minkä se antaa sitä pitävälle aktiiville, ja tämä vaikutusvalta lasketaan voittotavoitteeseen paitsi jos aktiivi on poissa pelistä tai burn-outissa.

Burn-out

Jos aktiivin ahdistuspisteet nousevat burn-out rajaan asti, tapahtuu romahdus tai hajoaminen. Loppuun palanut tai liian ärsyyntynyt aktiivi ei pysty käyttämään vaikutusvaltaansa eikä mahdollisia aktivoitavia erikoisominaisuuksiaan. Näin ollen aktiivin vaikutusvalta on nollissa kunnes ahdistuspisteet saadaan alle burn-outin.

Jos aktiivi on burn-outissa oman kierroksen burn-outin käsittelyn lopussa ja hänellä on enemmän kuin yksi aktiviteetti, kontrolloijan on poistettava yksi arvottu aktiviteetti. Mahdolliset ahdistusmuutokset tulevat normaalisti.

Pelistä poistuminen

Joskus joku toiminta tai efekti voi saada aktiivin poistumaan pelistä. Tällöin aktiivin kortti käännetään kyljelleen eikä mikään tapahtuma vaikuta häneen eikä hän voi olla kohteena millekään aktiviteetille ennenkuin hän palaa peliin, ellei pelattavassa kortissa toisin mainita. Aktiivi palaa normaalisti peliin oman vuoron alussa jolloin kortti käännetään takaisin pystyyn. Poissa pelistä oleva aktiivi ei omaa yhtään vaikutusvaltaa. Hänen aktiviteetteihinsa voi edelleen vaikuttaa, ja niiden ahdistusmuutokset vaikuttavat aktiiviin normaalisti.

Joskus tapahtuma voi poistaa aktiivin pysyvästi pelistä aktiivipakan poistopakkaan. Tällöin aktiivi ei palaa peliin ennenkuin aktiivipakka on sekoitettu uudestaan ja hänet nostetaan taas pakasta ja pelataan uusiksi.

Tarkenteet

Aktiiveilla voi olla muutamia yleisiä tarkentimia, joilla on vaikutus useisiin tapahtumiin ja aktiviteetteihin.
 • Netti-rajoittunut ei ole addiktoitunut Internettiin eikä myöskään seuraa siellä tapahtuvia asioita jatkuvasti. Häntä ei myöskään näy ircissä kuin korkeintaan hyvin satunnaisesti.
 • Larppaaja on aktiivisesti larppeja pelaava aktiivi.

Aktiviteetit

Yleistä

Tärkein asia AE-pelissä on aktiiveihin pelattavat aktiviteetit, joiden avulla he saavat vaikutusvaltaa.

Jokaisella aktiivilla voi olla korkeintaan niin monta aktiviteettiä kuin aktiivilla on vapaa-aikaa. Jos vapaa-aikaa ei ole, aktiivi ei voi aloittaa uusia aktiviteettejä. Poikkeuksena tähän on sellaiset aktiviteetit, jotka korvaavat jonkun vanhan.

Aktiviteettien pelaaminen

Aktiviteettejä voi kädestä pelata mihin tahansa pöydättyyn aktiiviin, eli myös vastustajien aktiiveihin. Aina kun aktiivi aloittaa uuden aktiviteetin, saa hän välittömästi yhden ahdistuspisteen.

HUOM: Burn-outissa tai poissa pelistä olevaan aktiviiviin ei voi pelata uusia aktiviteetteja.

Kun aktiviteetti pelataan, kortin pelaajan on tarkemmin määriteltävä, millainen aktiviteetti on kyseessä! Eli pelikampanjalla pitää olla genre tai tyyppi, mundane-harrastus pitää olla joku konkreettinen harrastus jne.

 

Tapahtumat

Yleistä

Tapahtumat ovat peliin hetkellisesti vaikuttavia asioita, jotka yleensä vaikuttavat hetkellisesti hahmojen ahdistukseen tai tilanteisiin. Tapahtumakortit voi yleensä pelata koska tahansa ellei niissä ole jotain tämän kieltävää tarkennetta.

Koska tapahtumakortit on yleensä hyvin geneerisiä riittävän monikäyttöisyyden takaamiseksi, pelaajien tärkein tehtävä on sanoin värittää niiden vaikutukset.

Tapahtumien tarkenteet

Tapahtumilla voi olla seuraavia yleisiä tarkenteita:
 • Välitön tapahtuma: pelataan välittömästi kun se nostetaan pakasta. Kukaan pelaaja ei voi pelata reaktiona mitään kortteja.
 • Omalla vuorolla: tapahtuman voi pelata vain omalla vuorolla, korttien pelausvaiheessa.
Ellei korttia ole rajattu omaan vuoroon, sen voi pelata koska tahansa. Kuitenkin sille pelaajalle, jonka vuoro on, pitää antaa tarpeeksi aikaa ensin pelata omia korttejaan. Riitatapauksissa se, kenen vuoro on, voittaa aina nopeudessa.

HUOM: Poissa pelistä oleviin aktiiveihin ei voi pelata tapahtuma-kortteja, mutta heidän aktiviteetteihinsa voi!

Tapahtuma-kortit voi pelata käytännössä koska tahansa, elleivät ne ole jotain seuraavista:
 • Välitön tapahtuma pelataan heti kun se vedetään pakasta
 • Omalla vuorolla pelattava tapahtuma voidaan pelata vain vaiheessa 3.