Ominaisuudet

Hahmoilla on 5 ominaisuutta, joista kolme fyysistä ja kaksi henkistä, vaikkakin raja ei olekaan kovin selvä.

Normaalin ihmisen 'arvo' jokaisessa ominaisuudessa on 3. Selvästi heikommalla on arvo 2, ja vastaavasti vahvemmalla 4. Ilman mitään ihmeellisyyksiä (vajavaisuuksia tai cyberwarea) ei ominaisuudet voi poiketa näistä rajoista.

Ominaisuudet ovat:

S (strength)
Hahmon ruumiillinen voima, kestävyys ja kunto. Voima 2 on vastaava rääpäle kuin 50-kiloinen pelin luoja (tai vielä pahempi), voima 4 on Arnie-luokkaa.

Q (quickness)
Hahmon nopeus, tasapaino ja ketteryys. Q 2 kaatuu portaissa ja joskus tasaisellakin, Q 4 työskentelee sirkuksessa

I (intelligence)
Hahmon ajattelunopeus ja havaintotaito. Se ei ole sama asia kuin kekseliäisyys tai luomistaito. I ei vaikuta siihen, mitä hahmo voi keksiä tai suunnitella. I 2 on hajamielinen, I 4 havaitsee kaiken

W (will power)
Hahmon tahdonvoima, keskittymistaito ja pokka. Heikolla mielenvoimalla varustettu hermostuu helpommin eikä omaa kärsivällisyyttä. W 2 on lyhytpinnainen hemmo, W 4 meditaation syvimmän olemuksen saavuttanut

R (reaction)
Hahmon reagointinopeus erinäisiin tapahtumiin, yhdistelmä nopeutta ja havaintotaitoä, ja niinpä se lasketaan kaavalla I+Q jaettuna kahdella (ei pyöristetä) R 2 törmäilee ihmisiin kadulla, R 4 torjuu lumipalloja ilman vaivaa.

Taidot (skills) Syndicatessa

Syndicatessa taidot ovat aika geneerisiä ja yksi taito kattaa yleensä aika suuren alueen. Niissä taidoissa, joissa on suluissa (spec) täytyy valita pääsuuntaus, jolloin muut, kauempana olevat suuntaukset ovat hankalampia (mutta niitä osaa, esimerkiksi jos on gun(pistol) 2, muita aseita käyttäessä voi saada esimerkiksi vähemmän bonusnoppia, ks. taitosysteemi. Muissakin taidoissa voi keskittyä johonkin tiettyyn osa-alueeseen, jolloin sitä osaa paremmin mutta vastaavasti heikommin muita osa-alueita.
Taitojen tasot määritellään seuraavasti:
Tyypillisemmät Syndicaten taidot on listattu tähän perään, mutta lista ei ole rajoittava, uusia taitoja, jotka eivät kuulu listalta löytyvien osa-alueisiin, voi aina kehittää.

Syndicaten tyypilliset taidot

Combat
Hahmon taistelukoulutus - kuinka hyvin osaa toimia tulen alla, reagoi tapahtuvaan jne. Yleensä ottaen taistelussa mitään taitoa ei voi käyttää korkeampana kuin combat-skill on. taito ei ole vastaava kuin Willpower-ominaisuus. Vaikka hahmolla olisi kuinka hyvä keskittymistaito tahansa luonnolliset vaistot astuvat edelle. Combat-skillillä juuri näitä voidaan hallita.
Gun (spec)
Aseella ampumisen koulutus. Aseluokka on valittava, eikä toisilla aseilla ampuminen ole aivan yhtä luontevaa. taito sisältää myös yleistiedot kyseisistä aseista ja niiden korjaamisesta.
Melee(spec)
Lähitaistelu. Taistelutyyli on valittava, ja sellaiseksi sopii esim. karate, boxing, knife, sword, rapier(s), razors etc. Sisältää tarvittavat taidot väistämiseen tai torjumiseen
Throw(spec)
Erilaisten esineiden heittelyyn tarkasti. Taistelijoilla yleensä kranaattien heittely, mutta myös veitset tai heittotähdet voivat olla sopivia...
Stealth(urban/rural)
taito liikkua hiljaa ja havaitsematta varsinkin valitussa ympäristössä. Sisältää myös piileskelyn ja seuraamisen kyseisessä ympäristössä.
Paramedic
Tiedot lääketieteestä. Ensiapu jo lvl 1:llä, ylemmillä tasoilla enimmäkseen tietoja sairaaloissa suoritettavista toimenpiteistä. (Voi tietysti erikoistua eläimiin...)
Computer
Tietokoneenkäyttötaito. Lvl 1 voi esim. tehdä lähes kaikkea ilman apua jos on käyttölupa. Ilman käyttölupaa työskentelyyn tarvitsee yleensä taidon 2+ ja sopivan ohjelmiston ja laitteiston.
Electronics
Elektronisten laitteiden manipulointi, huolto ja virittäminen. Voi erikoistua esim. sähköisiin lukkoihin tai turvalaitteisiin. Sopii erityisesti sähköisten lukkojen avaamiseen.
Mechanics
Mekaanisten laitteiden käsittelyyn...
Acrobatics
Voltit, kiepit, hypyt... voidaan yhdistää kätevästi lähitaisteluun. Ei yleensä paranna tehoa, mutta on ainakin näyttävää.
KS-Streets
Katujen kielen, tapojen ja reaktioiden tuntemusta. Ilman sitä ei voi sulautua joukkoon. Ilman sitä on huono udella tietoja. Ilman sitä ei osaa välttää jengien sota-aluetta.
KS-Corporations
Tietoja korporaatioista, niiden tavoista ja toiminnoista. Osaa käyttäytyä, osaa kysellä oikeista paikoista ja osaa varoa oikeita ovia.
KS-Media
Tiedotusvälineiden tapojen tuntemusta. Mitä, missä, milloin, miksi. Kenelle kannattaa kertoa paljastuksistaan, kelle ei. Mitä uutiset oikeasti kertovat.
Car
Autolla ajo (oletuksellisesti parhaana mallina henkilöauto). Kaikissa moderneissa autoissa on auto-pilotit, joten ilman taitoakin voi ihan hyvin ajella. Ongelmat alkavat jos haluaa tehdä jotain muuta...( Hahmo: ' KAASU POHJAAN, NYT ON KIIRE!' Autopilotti:' Valitan, täällä on 40 nopeusrajoitus')
Bike
Moottoripyörällä ajo. Edes vuonna 2030 ei moottoripyörissä ole autopilotteja
Rotor
Helikopterilla lentäminen. Myös helikoptereissa on autopilotit, mutta taito olisi syytä olla, jos jotain sattuu..
V-Thrust
VT-laitteilla lentäminen. ks. Rotor autopilottien suhteen
Aeroplane
Lentokoneella lentäminen. sama juttu autopilottien kanssa kuten aiemminkin.
Language
Tietyn kielen tuntemus: Tasolla 1 osaa keskustella kohtalaisesti ja lukea suurinta osaa teksteistä, expertti osaa kielen lähes kokonaan, ymmärtää hankalia sanaleikkejä ja useiden erikoisalojen sanostoja, mestari osaa tehdä sanaleikkejä, palindromeja ja hallitsee lähes kaikki verbaaliset ilmaisut ja muodot sekä ymmärtää luontevasti murteita.
Con
taito verbaalisesti manipuloida muita henkilöitä. taito, joka jokaisella itseään kunnioittavalla (ja menestyvällä) kaupparatsulla on.