Alter Ego - the non-collectible card game

3. painos

tunnetaan myös nimellä AE-peli

Alkusanat

AE-peli on korttipeli, jossa pelaajat pyrkivät saamaan kuvitteellisille aktiiveilleen vaikutusvaltaa. Tämä vaikutusvalta on sekä vaikutusvaltaa tämän järjestön tärkeissä tapahtumissa (bileet) että sosiaalista uskottavuutta, ei niinkään järjestölliskirjallista valtaa, joka oikeasti on mitätöntä oikeaan sisäpiiriläisyyteen verrattuna.

Peliä pelataan neljä (4) kierrosta (vaihetta), joiden jälkeen eniten vaikutusvaltaa aktiiveilleen kerännyt pelaaja voittaa.

Pelin alku

Tapahtumapakasta erotellaan 'sekoita pakka' -tapahtuma, ja tämän jälkeen lopputapahtumapakka ja aktiivipakka sekoitetaan (ei keskenään), ja jokaiselle pelaajalle jaetaan 3 aktiivia ja 5 tapahtumaa. Tämän jälkeen lopputapahtumapakkaan sekoitetaan 'sekoita pakka' -kortti.

Kaikki pelaajat pöytäävät 3 aktiiviaan, jonka jälkeen peli alkaa ensimmäisellä kierroksella, 'talvi'. Pelin aloittaja on Kalle tai Tommi, tai jos kumpikaan ei ole paikalla, vanhin pelaaja. Peliä pelataan kierros kerrallaan, kunnes neljäs pelivaihe loppuu.

Pelaajan vuoro

1. Nosta kortteja

Pelaaja nostaa ensin 2 korttia tapahtumapakasta. Jos jompikumpi kortti on 'sekoita pakka', peli siirtyy seuraavalle pelikierrokselle, ja toimitaan annettujen ohjeiden mukaisesti:
  • Ensimmäisen kierroksen (talvi) alussa peli alkaa normaalien sääntöjen mukaan 3 aktiivilla.
  • Toisen kierroksen (kevätväsymystä) alussa jokaisen aktiivin on heitettävä yksi harraste pois, jos on yhtään.
  • Kolmannen kierroksen (kesäkausi alkaa) alussa kaikilta aktiiveilta lähtee 1 ahdistusta ja jokaisen aktiivin, jolla ei ole atleettiharrastusta, pitää heittää yksi harrastus pois, jos on.
  • Neljännen kierroksen (Ropecon ja fuksit) alussa jokainen aktiivi, jolla ei ole vapaa-aikaa, saa 2 ahdistusta. Kaikki pelaajat täyttävät käden viiteen korttiin normaalin määrän sijaan (ks. alla)
Peli loppuu, kun 'sekoita pakka' nousee neljännellä pelikierroksella (vaiheessa).

Pelikierroksen vaihtuessa jokainen pelaaja heittää kaikki käsikorttinsa pois, ja kun ylläolevat vaiheet on tehty, poistopakka sekoitetaan tapahtumapakkaan ja jokainen pelaaja vetää yhtä monta korttia kuin oli ennenkuin heitti loput pois. Se, kenen vuoro oli, vetää kortit viiteen, riippumatta siitä, montako korttia oli, ja jatkaa sen jälkeen vuoroon (ei vedä enää kortteja).

Kun tapahtumapakka on sekoitettu ja kortit vedetty, siihen sekoitetaan jälleen 'sekoita kortit' -kortti.

2. Pelaa kortteja

Pelaaja voi pelata niin monta tapahtumaa kädestään kuin haluaa. Kaikkien vaikutus on välitön.

Pelaaja voi myös pelata kelle tahansa aktiiville, jolla on vapaa-aikaa, uuden harrasteen tai nakin, ellei jokin voimassaoleva tapahtuma tai aktiivin erikoisominaisuus kiellä tätä. Harrasteen tai nakin mahdollinen vaikutus pelataan välittömästi.

Aktiiville, jolle on jo pelattu pelaajan vuorolla harraste tai nakki, ei voi pelata uutta harrastetta tai nakkia. Lisäksi toisten pelaajien aktiiveille ei voi pelata harrasteita tai nakkeja, jos niille on jo pelattu harraste tai nakki kyseisen pelaajan oman vuoron jälkeen.

Aktiiville, joka on burnoutissa, ei voi pelata harrastetta tai nakkia, ellei kortti sitä erikseen mahdollista.

3. Tarkista ahdistus

Aktiivi, jolla on toimia ja ahdistusta, menetää lopuksi yhden ahdistuspisteen, paitsi jos on burn-outissa. Tällöin hänellä pitää olla myös käyttämätöntä vapaa-aikaa, jotta ahdistusta poistuisi.

Jos aktiivilla ei ole yhtään toimia, saa hän yhden ahdistuspisteen! (ei kuitenkaan silloin jos tämä veisi hänet burn-outtiin)

4. Tasaa käsi

Jos pelaajalla on yli 5 korttia kädessä vuoron lopussa, loput on heitettävä pois.

Aktiivit

Aktiivit ovat kuvitteellisia ihmisiä, joita pelaaja kontrolloi. Ryhmyttymä on yhden pelaajan kaikki aktiivit, eli pelaajan pisteet (yhteisvaikutusvalta) on kaikkien hänen ryhmäänsä kuuluvien aktiivien yhteisvaikutusvalta.

Aktiivi voi kuulua vain yhteen ryhmään (yhden pelaajan kontrolliin). Jos aktiivi vaihtaa ryhmittymää kortin johdosta, on muutos pysyvä.

Aktiivin vapaa-aika

Jokaisella aktiivilla on rajoitettu määrä vapaa-aikaa, ja tämän enempää harrasteita ja nakkeja (eli toimia) ei voi aktiiville pelata.

Aktiivin vaikutusvalta

Aktiivin vaikutusvalta määräytyy hänen johtamiensa kampanjoiden tai vastuutehtävien tyypistä ja määrästä.

Aktiivin ahdistus ja burn-out -raja

Useat tapahtumat aiheuttavat aktiiville ahdistusta. Jos aktiivin ahdistuspisteet saavuttavat hänen burn-out rajansa, aktiivi romahtaa, hänen kampanjansa surkastuvat ja väsymys iskee. Aktiivi on käytännössä poissa pelistä kunnes ahdistus laskee burn-outin alle. Tänä aikana aktiiviin ei voi pelata uusia harrasteita ja hänen vaikutusvaltansa on vain puolet (pyöristys alas) normaalista, jos peli pääsee loppumaan.

Aktiivikortit

AktiiviVABO Erikoista
Pare45 Huonot vitsit: voi kerran oman vuoron aikana kertoa huonon vitsin, jolloin 3 valittua aktiivia saa yhden ahdistusta. Vitsi on oikeasti kerrottava.
Ville45 Hienot kampanjat: +1 vaikutusvaltaa kaikilla kampanjoilla, joita pitää.
Jaakko45 Oudot ideat: omalla kierroksella voi vaihtaa arvotun kortin kädestä uuteen tapahtumapakan päältä.
Niksu37 Lohduttaja: voi kerran omalla vuorolla ottaa toiselta aktiivilta yhden ahdistusta itselleen.
Kalle45 Idearikas: voi omalla kierroksella vetää kortin pakasta, jos ei ole aloittanut uutta toimea. Tälllöin voi aloittaa uutena toimena tällä kierroksella vain juuri vedetyn kortin.
Tane47 Ei ahdistu vaikka ei olisi mitään tekemistä.
Meira44 Jatkuvat kampanjat: 1 vaikutusvaltaa per käyttämätön vapaa-aika, kokoajan pyörii kampanjat.
Imaami37 Harvinainen maanantai: jokaisen pelaajan vuorolla saa yhden ahdistusta vähemmän kuin mitä olisi tulossa.
Tommi46 Laiskottelun jalo taito: Tommi menettää vuorossa ahdistusta yhden sijaan niin monta pistettä, paljonko Tommilla on käyttämätöntä vapaa-aikaa.
VA = Vapaa-aika, BO = Burn-out

Tapahtumakortit

Tapahtumakortteja on kolmea päätyyppiä: Toimista voi saada 'pysyvää ahdistusta', joka on voimassa niin kauan kuin aktiivilla on kyseinen toimi. Toimiksi lasketaan kaikki harrasteet ja nakit.

Korttien perässä on alustava arvio siitä, montako kutakin korttia pakassa olisi.

Tapahtumat

Sekoita pakka (1) Pelijakso vaihtuu, seuratkaa sääntöjä. Kortin vetäjä jatkaa korttien vetämistä pakan sekoittamisen jälkeen, kunnes 5 korttia kädessä.
Energiapuuska (3) Aktiivi voi tällä kierroksella aloittaa niin monta harrastetta tai nakkia kuin haluaa
Tärkeä nakki (2) Kohdeaktiivi menettää yhden harrasteen (kontrolloija päättää, minkä), jonka tilalle tämän kortin pelanneen on samantien pelattava joku nakki.
Uusi aktiivi (3) Vedä aktiivipakasta uusi aktiivi ja laita peliin itsellesi. Tämä aktiivi voi välittömästi toimia.
Taktinen teko (3) Reaktio, kohdeaktiivi ei saa juuri tapahtuneesta asiasta ahdistusta.
Loppu (1) Valittu kohdetoimi poistetaan kohdeaktiivilta.
Tauko (2) Kohdetoimi siirtyy tauolle, ja käännetään ylösalaisin aktiivin alle. Toimeen voi vaikuttaa normaalisti mutta se ei vaikuta peliin. Pelijakson vaihtuessa toimi käännetään takaisin käyttöön, mutta jos aktiivilla ei ole sille vapaa-aikaa, se heitetään pois.
Mun kaverit (2) Reaktio, juuri ryhmittymää vaihtava aktiivi meneekin johonkin toiseen, jonka on oltava pelatun kortin hyväksymä. Seurustelusuhteessa tämä tarkoittaa, että tämän kortin pelannut päättää, kumpaan ryhmittymään molemmat menevät.
Ei kiinnostusta (2) Reaktio, juuri aloitettuun pelikampanjaan ei löydy tarpeeksi kavereita pelaajiksi, joten se jää pitämättä.
Hahmo kuolee (1) Kohdeaktiivin usean vuoden kampanjan rakas hahmo kuolee, ja aktiivi saa 2 ahdistusta.
Uusi tyyli (1) Kohdeaktiivi menettää 1 ahdistusta, mutta kaikki muut aktiivit samassa ryhmittymässä saavat 1 ahdistusta.
Maallepako (1) Oma kohdeaktiivi poistuu pelistä seuraavaan pelikierrokseen asti, jolloin palatessa hänellä ei ole enää yhtään ahdistusta (pl. pysyvät ahdistukset). Aktiivin ollessa poissa, häneen ei vaikuta mitkään kortit eikä hänen toimiinsa voi vaikuttaa.
Bile (5) Kohdeaktiivi pitää bileet. Jokainen osallistuja (pelaajat itse päättävät omista aktiiveistaan) menettää yhden ahdistusta, paitsi bileiden järjestäjä saa 2 ahdistusta, mutta menettää yhden per aktiivi muista ryhmittymistä, joka osallistuu.
Ei rahaa (2) Reaktio, kohdeaktiivilla ei ole varaakaan osallistua johonkin tapahtumaan ja saa sen sijaan 1 ahdistusta kuin normaali tapahtuman efekti.
Työkiireitä (2) Kohdeaktiivi, jolla oltava ainakin yksi työnakki, saa 3 ahdistusta, miinus yksi per käyttämätön vapaa-aika, kuitenkin vähintään yhden.

Harrasteet

Seurustelu (3) Kohdeaktiivi alkaa seurustella toisen kohdektiivin kanssa siten, että alkuperäinen kohde siirtyy toisen aktiivin pelaajan kontrolliin. Molemmilla aktiiveilla pitää olla vapaa-aikaa ja kumpikaan ei saa olla tämän kortin pelanneen kontrollissa. Jos seurustelu poistuu, molemmat aktiivit saavat 2 ahdistusta, ja toinen osapuoli siirtyy johonkin toiseen faktioon, kontrolloija päättää, mihin
Pelikampanja (8) 2 vaikutusvaltaa
Hype-kampanja (2) 3 vaikutusvaltaa
Stressinpoistokampanja (1) 3 vaikutusvaltaa, kaikki aktiivit pelissä saavat yhden pysyväisahdistusta vähemmän töistä (jos on 2 pysyväisahdistusta töistä, se lasketaan vain yhdeksi jne.). Poista kampanja pelivaiheen vaihtuessa.
Atleettiharrastus (4)  
Naurettava harrastus (2) 1 pysyvää ahdistusta
Järjestöaktiivi (6) 1 vaikutusvaltaa, 1 pysyvää ahdistusta
Lopputyö (2) 2 pysyvää ahdistusta. Jos aktiivilla on tämä pelivaiheen alussa ja se pysyy hänellä koko pelivaiheen ajan sen loppuun asti, kortti poistetaan ja aktiivi menettää 3 ahdistusta.

Nakit

Työ (4)  
Työ maalla (1) Aktiivin muut toimet eivät vaikuta niin kauan kuin hänellä tämä toimi, eikä aktiiville voi pelata uusia.
HTT-Työ (3) 1 pysyvää ahdistusta, 1 vaikutusvaltaa. 'Ei rahaa' ei vaikuta aktiiviin.
Vastuutyö (2) 2 pysyvää ahdistusta. 'Ei rahaa' ei vaikuta aktiiviin.
Nakkikone (2) Aktiivilla riittää tästäedes tekemistä. Aina kun hän aloittaa uuden harrasteen tai nakin, saa hän heti yhden ahdistusta kun ei kerkiä muita nakkejaan hoitamaan niin hyvin.