Yleiset liigasäännöt

1) Liigan organisaattori pitää listaa kaikista pelatuista otteluista ja joukkueista. Pelaajien on itse vastattava tietojen toimittamisesta organisaattorille ajoissa. Tiedot ovat kaikkien nähtävillä sovitussa paikassa.

2) Ottelutietoihin kuuluu kaikki Match Record Sheetin tiedot sekä tärkeät erikoiskorttien tapahtumat, kuten rahojen menetys yms. Ottelusta saatujen rahojen käytöstä on ilmoitettava organisaattorille.

3) Liigalla on virallinen tiedotuskanava ja -taulu, jolle laitetaan tiedot otteluista ja joukkueista.

4) Joukkuetietoihin kuuluu joukkueen kokoonpano yksilötasolla, ja kaikki ostetut tähdet on kerrottava (huhu kulkee ja heidät tunnetaan). Tietojen on oltava vähintään sillä tasolla, mikä joukkueen tila oli edellisen ottelun jälkeen, ja kaikki tiedot ovat julkisia, eli kuka tahansa voi katsella team record sheettiä ennen ottelua.

5) Otteluissa käytetään kaikkia Blood Bowl 3rd editonin ja Deathzonen sääntöjä sekä muita liigaspesifisiä sääntöjä.

6) Sääntöjä muutetaan, jos 1/3 kannattaa ja enintään 1/3 pelaajista vastustaa muutosta. Muutosehdotus on oltava kaikkien nähtävillä riittävän kauan.

7) Joukkueet luodaan sääntöjen puitteissa annetulla rahamäärällä. Tieto alkurahojen käytöstä on annettava organisaattorille.

8) Liigan voi liittyä koska tahansa, mutta muiden joukkeiden tuomiseen ulkopuolelta on saatava organisaattorin lupa ja pelaajien lupa kuten sääntömuutoksissa.

9) Samalla pelaajalla saa olla useita joukkeita. Joukkueet eivät voi antaa toisilleen yhtään mitään eivätkä ne voi pelata toisiaan vastaan. Kilpailuihin voi osallistua vain yksi. Äänestyksissä ko. pelaajalla on vain yksi ääni, useampi joukkue ei oikeuta useampaan ääneen.

10) Mitään figuureja/virallisia pelivälineita ei tarvitse käyttää niin kauan kuin merkitys on tarpeeksi selvä molemmille pelaajille eivätkä ne aiheuta muutosta peliin sekä vastaavat figuurit olisi saatavissa jostain.

11) Erikoistapahtuma-Korttien sijaan voidaan käyttää arvontataulukkoa, vaikka tällöin saattaakin tulla molemmille pelaajille sama "kortti"

12) Otteluissa käytetään standardikokoista pelilautaa ellei pelaajat yhdessä sovi jotain muuta. Käytettäessä 2nd editionin styroksilautaa on mittakaava muutettava vastaavasti annettujen ohjeiden mukaisesti.

13) Pelit voivat päättyä tasapeliin elleivät pelaajat yksimielisesti toisin sovi.

14) Pelaamistahtia voidaan rajoittaa, samoin kuin voidaan antaa mahdollisuus parantumiseen ilman otteluita.

15) Organisaattori voi järjestää kilpailun kunhan liiga on päässyt kunnolla vauhtiin. Kilpailun alkamisesta tiedotetaan ainakin viikko etukäteen nyysseissä. Kilpailu pelataan DZ:n säännöillä lukuunottamatta sitä, että tasapelit hyväksytään muissa kuin play-offeissa ja joukkueet saavat bonuspisteitä aiemmin kaudella pelatuista otteluista.

16) Pelikausi alkaa aina edellisen kilpailun loputtua ja jatkuu seuraavien kilpailujen alkuun asti, jotka taaskin kestävät 4 viikkoa. Joukkue ei voi osallistua ulkopuolisiin otteluihin ennekuin kilpailu heidän osaltaan on ohi.

17) Kaudella pelatuista otteluista joukkue saa bonuspisteitä määritellessä pääsyä semi-finaaliin seuraavasti:

Näin ollen jokainen joukkue saa pelatuista otteluista enintään n-1 pistettä kun n on joukkueiden määrä

17) Jos joukkue A kieltäytyy pelaamasta joukkuetta B vastaan voi joukkue B esittää A:lle haasteen, jolloin joukkueen A on pelattava ainakin kerran joukkuetta B vastaan sen kauden aikana tai rangaistuksena Fan Factor tippuu d6/2 (pyöristys alas), jos joukkue on pelannut yhdenkin muun ottelun haasteen antamisen jälkeen. Haaste on kelvollinen ainoastaan jos se on annettu vähintään 2 viikkoa ennen kauden loppumista eikä samaa joukkuetta kohtaan voi esittää kuin yhden haasteen kautta kohden, eikä joukkue voi esittää haasteita useammin kuin yhden viikossa.

Huom: Nämä säännöt koskevat kauden aikaisia otteluita, kilpailuissa käytetään normaaleja sääntöjä DeathZonesta


Takaisin liigasivuille