Kampanjatavaraa

Tanarin Kuningaskunta

Nämä tiedot eivät ehkä täsmää oikeiden tietojen kanssa ennenkuin saan tarkistettua
Ilmasto: Lauhkea
Kieli: Tanar (murre vanhempien kuningaskuntien yleiskielestä)
Väestö: 95% ihmisiä, 4% hobitteja, muutama sekalainen
Uskonto: Yleinen suvaitsevaisuus "hyviä" jumalia kohtaan, pääuskontona Turum Luojan palvonta
Pääkaupunki: Stonewater, etelärannikolla
Kuningas: Henka III
Pääelinkeino: Maanviljely, metsästys rajaseuduilla

Order of the Holy Sword

Katrin määritelmän mukaan
Ritarikunta on perustettu kunnioittamaan ja ylläpitämään suuren soturin Ailiel Urhean aloittamaa traditiota rehellisyydestä, oikeamielisyydestä, nuhteettomuudesta ja urheudesta taistelussa.

Ritarikunnan jäsenet käyttävät perusaseenaan miekkaa, ja muunlaisten aseiden käyttöä katsotaan karsaasti, ainoana poikkeuksena peitsen käyttöä sotaratsun kanssa. Suorastaan epäpyhänä ja halveksittavana pidetään murjomisaseiden, kuten nuijien ja varstojen, käyttöä.

Jäsenet pyrkivät elämään hurskaasti ja seuraamaan Ailiel Urhean viitoittamaa tietä. Jokailtaisia rukouksia suositellaan, ja hurskaammat ritarit hiljentyvät myös aamuisin, vaikka se ei kuulunutkaan Ailiel Urhean tapoihin. Useamman ritarin osallistuessa samaan taisteluun pidetään ennen taistelua yhteinen hartaus.

Ritarit koulutetaan palvelemaan Ailiel Urheaa niin ajatuksin, sanoin kuin teoinkin. Koulutus kestää kolmisenkymmentä vuotta (joten rajoittuu lähinnä haltioihin), ja kaikkia koulutetaan miekkataistelussa, perinteisissä taistelutaidoissa ja lisäksi omassa erikoistaidossa:

Estimate All Swords(INT+faith level)
vrt. Estimate Weapon X, mutta tähän saa bonuksena faith levelin.

Powers:
At 2nd level resistant to fear and healing once per day per faith level
At 3rd level cure blindness or remove fear instead of healing as needed
At 5th level restore instead of healing as needed, haste (self, as spells) or strength (self, as spells) once per day for each 5 faith levels
At 7th level resistant to death, neutralize poison instead of haste as needed
At 10th level regenerate once per day for each 10 faith levels
At 15th level bless instead of regeneration as needed
At 20th level resurrect once per day

Inquisition of the Elven Lords

Jeren määritelmän mukaan
Inkvisiotio perustettiin jo historiallisina aikoina haltiamailla ja se on vuosisatojen ajan toiminut pahuutta ja vääriä jumalia vastaan. Se ei ole liioin itseään mainostanut enää pitkiin aikoihin sillä sanalla "inkvisitio" on nykyään niin paha kaiku. Mutta tästä huolimatta on järjestö jatkanut toimiaan halki vuosisatojen.

Inkvisitio taistelee kaikin keinoin kerettiläisyyttä vastaan ja täten sen jäsenistöön kuuluu niin maageja kuin taistelijoitakin, toisiinsa heidät yhdistää vahva usko asiaansa ja tieto että Jumalat ovat heidän kanssaan. Vanha kunnon miekkalähetys ja -käännytys kuuluu heidän tapoihinsa.

Inkvisition jäsenet pukeutuvat mustaan ja purppuaraan. Asusuteet eivät ole kovin tarkasti määrättyjä, maagit käyttävät yleensä kaapuja ja muut vähemmän taistelua haittavia kuoseja. Heidän tunnuksensa on pääkallotikari.

Powers:
At 2nd level darkness (as spell) once per day per faith level
At 3rd level cause fear (as spell) instead of darkness if needed
At 5th level levitate (fly to self only) or web (as spell) once per day per 5 faith levels
At 7th level resistant to death
At 10th level cause stupidity or demon ward (as evil ward but only against demons) instead of levitate or web as needed. Minor high priest power once per day.
At 15th level immune to fear and poison
At 20th level major high priest power instead of minor as needed.

Nanean Soturit

Irren määritelmän mukaan
Nanea on auringon jumalatar, itse aurinko. Hän edustaa elämää, valoa ja hyvyyttä. Nanea on myös taistelun jumala, joten hänen palvelijansa ovat uljaita taistelijoita, kuuluja rohkeudestaan.

Nanean soturit vihaavat erityisesti pimeän olentoja: epäkuolleita ja demoneita. Nanea itse on näiden epäluonnollisten olentojen pahin vihollinen ja niinpä hän suokin seuraajilleen erityisiä voimia kamppailla kyseisiä pahoja olentoja vastaan.

Muiden vihollisten suhteen Nanean soturit kunnioittavat ritarillisia hyveitä: he eivät tapa nukkuvaa, eivät hyökkää takaa päin eivätkä suostu taistelemaan jos he itse ovat ylivoimaisesti parempia, eli reilua taistelua ei synny. Moinen olisi Sotureiden arvoa ja kunniaa alentavaa.

Kaikki Nanean soturit ovat naisia.

Powers:
At 2nd level Turn Undead at will and Healing once per day per faith level
At 3rd level Remove Fear or Detect Evil instead of Healing as needed
At 5th level Turn Undead enhanced - all undead saves at -2, and Restore instead of Healing as needed
At 7th level Banish Evil or Remove Curse (as spell) once per day for each 5 faith levels
At 10th level Immune to Fear and Regenerate once per day for each 10 faith levels
At 15th level Bless instead of Regenerate as needed
At 20th level Immune to death

Ogre PC

Stat maximums: STR +6, DEX +1, CON +4, INT +1, WIS +1, CHA +1
Stat average: STR +3, CON +2, INT -2, other -1
Base AC: 7 (armor weight doubled)
Base HPs: 4
Movement: 10
Base skills: speak 1 language
Destiny base: +2

Ogres are about 2 and half meter gigantic humanoids representing nederthaels, and weighting around 200 kgs. Ogres have base spell fail 10%, their armor weight twice as much as humans, and they can use gigantic weapons with two hands (generally one-handed weapons with double weight and damage dice).
Because of the immense size of ogre hand, they cannot utilize normally any small items and fight at -1 to-hit with weapons without big handle (like small swords, daggers and some bigger swords)

Kalle, 27.2.1997