Operation Wipeout

Syndicate Dark Era

Luanda, Angola. 20.10.2036. Torstai. --- Mikropiirielektroniikan toimitustehtävä kenraali Mosambien joukoille. --- Laitakaupungin rauniot, kohtauspaikka Alpha-3. --- Paikalla toimitusryhmä ja Mosambie henkivartijoineen ja joukkoineen. --- 12:03: Tehtävämääritelmän muutos...

Lyhyesti: Syndicate 'kertaskenu' 4-5 hengelle. Toimintaa, nopeita päätöksiä, paljon vauhtia. Ammattilaisia ilman menneisyyttä tai tulevaisuutta.
Pelisessio pidetään joskus marraskuun puolivälin jälkeen. Lähetä ilmoittautuminen ja sopivia aikoja, peliryhmä ja -aika katsotaan näiden ilmojen mukaan. Hahmot uusia tai vanhoja tarpeellisilla muutoksilla.

Hahmot ovat tuiki tavallisia, ja ne tehdään 20 pongolla. Taistelua on syytä osata, cyber on ok, mutta ei mitään liian näkyvää tms. kovin monella ainakaan, liian agressiiviset/uhkaavat tavaratoimittajat eivät ole kovin haluttuja diilipaikoille. Tietokoneyms. systeemien osaaminen ok, käyttö voi tosin olla rajoitettua. Stranger oletusarvollisesti, ei tosin ole pakko ottaa. Hunted/backed/forced oman harkinnan mukaan. Kaikista pitää keskustella, lähetä etukäteen emailina.

Tehtävänjako:

    Toimittakaa oheiset 3 salkkua mikropiirielektroniikkaa Kenraali Mosambien joukoille, vaihtaen ne 2 holo-chippiin, joissa teollisuusmateriaalia Angolan kemiallisilta tehtailta. Tavaroiden vaihto tapahtuu Luandan länsilaidalla olevissa raunioissa, tarkemmat tiedot annetaan kohtauksen lähestyessä. Saavutte paikalle omalla autolla, joka tarvittaessa jätetään taakse. Autoissa ei ole mitään varusteita.
    Ryhmä on yhteydessä tehtävänjohtoon koodatulla radiolaitteistolla. Mahdollisina varotoimina ryhmä varustetaan perusaseistuksella, mutta keskinäisen luottamuksen säilymiseksi liiallisiin varustautumisiin ei ruveta. Saatuanne holo-chipit varmistautukaa niiden sisällöstä mukana olevalla tietokonejärjestelmällä, tietoja ei saa kuitenkaan siirtää ulkolinjoille.
    Angolan tilanteen vuoksi tuki operaatiolle on rajoitettu yksityisiltä ostettuun kuljetuspalveluun, jolla tarvittavat hätäsiirrot saadaan. Jos tilanne saa yllättäviä käänteitä, kysykää lisäohjeita tehtävänjohdolta, tai toimikaa oman harkinnan mukaan. Holo-chippien tiedot äärimmäisen tärkeitä.
    Alueen välittömässä läheisyydessä ei pitäisi toimia kuin kenraali Mosambien joukkoja, mutta hänellä tiedetään olevan kontakteja Stetecniin, joka valmistaa SecTekin keskiraskaiden asejärjestelmien runko-osia, minkä takia hänet yleensä määritellään vastapuoleen kuuluvaksi.


Scenario pidetty keväällä '98.
Syndicate RPG (c) Kalle Marjola 1993-1997